فرصت شغلیمارتستان مفتخراست که 90 درصد نیروهای فعال خود را از بین جوانان پر تلاش و خلاق انتخاب نموده تا با کمک هم به بهبود هر چه بیشتر خدمت رسانی به مشتریان عزیزمان بپردازیم .